Qualitat

La nostra organització informatitzada, ens permet garantir: total compliment dels terminis de lliurament, control d'aprovisionaments, traçabilitat absoluta de materials i fabricacions, i el més òptim sistema de mecanitzat per a cada peça.

Descarrega els nostres certificats

Estratègia

L' estratègia de l'empresa certificada ISO 9001, se centra a garantir la qualitat, de manera que els nostres productes puguin incorporar-se directament i amb plenes garanties als processos de fabricació dels nostres clients.

El fet d'aconseguir-ho, suposa una tasca d'organització i formació que facilita la millora permanent de la qualitat als nostres clients, garantint una total traçabilitat.Mitjans

Entre els mitjans utilitzats hem de destacar: xarxa d'estacions de control automatitzat SPC, projectors i microscopis de mesura, micròmetres i comparadors electrònics mil·lèsimes, rugosímetres, microduròmetres..